NMBRS categories

DutchEnglish
Vakantieuren

Vacation leave

Tijd voor tijd

Time for time

Bijzonder verlof

Special Leave

Studieverlof

Study leave