NMBRS categories

DutchEnglish
Vakantieuren
Vacation leave
Tijd voor tijd
Time for time
Bijzonder verlof
Special Leave
Studieverlof
Study leave